Odškodnění obětí trestných činů

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Jazyky pro předávání žádostí

Řečtina a angličtina

Formuláře pro odškodnění

Formuláře žádostí a informace o odškodnění jsou v řečtině a angličtině dostupné v kancelářích Odboru služeb sociálního pojištění nebo na jeho internetových stránkách: http://www.mlsi.gov.cy/sid

Formulář žádosti můžete podat osobně, nebo jej zaslat poštou na adresu: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Kypr.

Poslední aktualizace: 16/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.