Odškodnění obětí trestných činů

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Finsko

Odškodňování obětí trestných činů


*povinný údaj

Jazyky pro předávání žádostí

Finština, švédština a angličtina.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti:

Formulář žádosti (ve finštině) PDF (315 Kb) fi

Formulář žádosti (ve švédštině) PDF (377 Kb) fi

Formulář žádosti (v angličtině) PDF (299 Kb) fi

Zpracování a předložení dokumentace a žádosti o náhradu škody:

Svou žádost můžete předložit elektronicky prostřednictvím zasílání zabezpečených zpráv https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ nebo poštou na adresu: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

O náhradu můžete požádat také prostřednictvím našeho zákaznického servisu on-line. Používáme internetovou službu Suomi.fi, která je běžnou identifikační službou pro veřejné orgány. K identifikaci můžete použít své finské bankovní kódy, mobilní certifikát nebo certifikát karty.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Poslední aktualizace: 21/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.