Odškodnění obětí trestných činů

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Odškodňování obětí trestných činů


*povinný údaj

Jazyky pro předávání žádostí

Žádosti o odškodnění a příslušné podklady je možné zasílat ve všech úředních jazycích EU. Rovněž orgány si mohou vyměňovat informace (články 7 až 10) ve všech úředních jazycích EU.

Formuláře pro odškodnění

Formulář žádosti o odškodnění pro oběti trestných činů PDF (387 Kb) de

Informace týkající se formuláře žádosti o odškodnění pro oběti trestných činů PDF (137 Kb) de

Poslední aktualizace: 22/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.