Odškodnění obětí trestných činů

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Jazyky pro předávání žádostí

Angličtina a irština

Formuláře pro odškodnění

Prostřednictvím následujícího odkazu získáte přístup k nové internetové stránce ministerstva spravedlnosti, která se týká programu pro odškodnění újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Scheme).

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Poslední aktualizace: 18/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.