Odškodnění obětí trestných činů

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Irsko

Odškodňování obětí trestných činů


*povinný údaj

Jazyky pro předávání žádostí

Angličtina a irština

Formuláře pro odškodnění

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzština

Prostřednictvím tohoto odkazu http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 získáte přístup k internetové stránce oddělení pro spravedlnost a rovnost (Department of Justice and Equality), která se týká programu odškodňování újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Formuláře žádostí v souvislosti se zraněními se smrtelnými následky a bez smrtelných následků jsou dostupné prostřednictvím odkazu ve spodní části stránky.

Poslední aktualizace: 08/06/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.