Odškodnění obětí trestných činů

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Jazyky pro předávání žádostí

Žádosti lze podávat v jakémkoli jazyce.

Formuláře pro odškodnění

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Formulář žádosti pro oběti v nizozemštině

Formulář žádosti pro pozůstalé v nizozemštině

Formulář žádosti pro oběti v angličtině

Formulář žádosti pro pozůstalé v angličtině

Poslední aktualizace: 06/04/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.