Odškodnění obětí trestných činů

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Jazyky pro předávání žádostí

Portugalština a angličtina.

Formuláře pro odškodnění

Formuláře byly schváleny nařízením č. 403/2012 ze dne 7. prosince 2012.

Formuláře jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách Komise pro ochranu obětí trestných činů (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes).

Poslední aktualizace: 10/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.