Odškodnění obětí trestných činů

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Jazyky pro předávání žádostí

Žádost o odškodnění musí být podána ve slovinském jazyce.

Formuláře pro odškodnění

Žádost o odškodnění musí být podána na předepsaném formuláři s přiloženým prohlášením. Formulář je k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Formuláře jsou rovněž k dispozici pro příslušníky italské a maďarské menšiny v neúředním italském a maďarském překladu.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formulář je k dispozici také v angličtině (viz níže), avšak jen pro informaci. Žádost musí být předložena ve slovinském jazyce.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Poslední aktualizace: 28/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.