Odškodnění obětí trestných činů

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

Jazyky pro předávání žádostí

Španělština

Formuláře pro odškodnění

Formulář PDF (75 Kb) es pro zasílání žádostí o odškodnění v přeshraničních situacích

Formulář PDF (53 Kb) es pro zasílání rozhodnutí o žádosti o odškodnění v přeshraničních situacích

Poslední aktualizace: 25/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.