Odškodnění obětí trestných činů

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Odškodňování obětí trestných činů


*povinný údaj

Jazyky pro předávání žádostí

Švédština nebo angličtina.

Formuláře pro odškodnění

Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Formuláře ve švédštině:

Ansökan om brottsskadeersättning („žádost o odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu“; vyžaduje se identifikace pomocí švédského identifikačního čísla mobilní banky, BankID)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („žádost o odškodnění za újmu na zdraví a porušení osobní nedotknutelnosti utrpěné v důsledku trestného činu“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („žádost o odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu pro dítě, které bylo svědkem trestného činu, jenž mohl narušit důvěru dítěte v blízké příbuzné“, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („žádost o odškodnění za hmotnou nebo čistě finanční újmu utrpěnou v důsledku trestného činu“, pdf)

Formulář v angličtině:

Žádost o odškodnění za újmu na zdraví a porušení osobní nedotknutelnosti utrpěné v důsledku trestného činu (pdf)

Poslední aktualizace: 25/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.