Erstatning til ofre for forbrydelser

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Erstatning til ofre for forbrydelser


*skal udfyldes

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Under henvisning til artikel 11, stk. 1, litra a), og b), i Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser meddeles det, at engelsk accepteres udover tysk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formular til brug for ansøgning om ydelser efter den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) PDF (52 Kb) de

Sidste opdatering: 11/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.