Erstatning til ofre for forbrydelser

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgninger skal indgives på tjekkisk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Ansøgninger kan indgives ved hjælp af den blanket, der er tilgængelig på det tjekkiske justitsministeriums websted. Anvendelsen af blanketten er dog ikke obligatorisk, og ansøgningsproceduren vil blive iværksat på grundlag af enhver meddelelse, som viser, at den pågældende søger økonomisk bistand som offer for en forbrydelse.

Sidste opdatering: 24/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.