Erstatning til ofre for forbrydelser

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Danmark

Erstatning til ofre for forbrydelser


*skal udfyldes

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Erstatningsnævnet accepterer dansk og engelsk, når en ansøgning oversendes til Danmark.

Danmark har indgået en sprogkonvention med de nordiske lande, herunder Finland, Island, Norge og Sverige, hvorefter statsborgere i de nævnte lande har ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. De sprog som omfattes af konventionen er dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk.

Formularer til ansøgning om erstatning

På nævnets hjemmeside http://www.erstatningsnaevnet.dk/ under fanen ”selvbetjening” findes diverse blanketter, herunder en ansøgningsblanket på både dansk og engelsk.

Sidste opdatering: 03/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.