Erstatning til ofre for forbrydelser

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Finsk, svensk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Anmodningsformular:

Anmodningsformular (på finsk) PDF (315 Kb) fi

Anmodningsformular (på svensk) PDF (377 Kb) fi

Anmodningsformular (på engelsk) PDF (299 Kb) fi

Udarbejdelse og indgivelse af dossier og formular:

Du kan indsende din formular elektronisk ved hjælp af den sikre meddelelsestjeneste https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ eller pr. post til: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Du kan også begære erstatning gennem vores onlinekundetjeneste. Vi bruger Suomi.fi-webtjenesten, som er en fælles identifikationstjeneste for offentlige myndigheder. Du kan bruge dine finske bankkoder, mobilt certifikat eller certifikatkort til identifikation.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Sidste opdatering: 15/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.