Erstatning til ofre for forbrydelser

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Finland

Erstatning til ofre for forbrydelser


*skal udfyldes

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Finsk, svensk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Anmodningsformular:

Anmodningsformular (på finsk) PDF (315 Kb) fi

Anmodningsformular (på svensk) PDF (377 Kb) fi

Anmodningsformular (på engelsk) PDF (299 Kb) fi

Udarbejdelse og indgivelse af dossier og formular:

Du kan indsende din formular elektronisk ved hjælp af den sikre meddelelsestjeneste https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ eller pr. post til: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Du kan også begære erstatning gennem vores onlinekundetjeneste. Vi bruger Suomi.fi-webtjenesten, som er en fælles identifikationstjeneste for offentlige myndigheder. Du kan bruge dine finske bankkoder, mobilt certifikat eller certifikatkort til identifikation.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Sidste opdatering: 21/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.