Erstatning til ofre for forbrydelser

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Engelsk og irsk

Formularer til ansøgning om erstatning

Dette link nedenfor giver dig adgang til justitsministeriets nye særlige webside, som vedrører ordningen for erstatning i straffesager (Criminal Injuries Compensation Scheme).

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Sidste opdatering: 18/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.