Erstatning til ofre for forbrydelser

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Engelsk og irsk

Formularer til ansøgning om erstatning

Via dette link http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 kan du få adgang til det afsnit af justits- og ligestillingsministeriets hjemmeside, der vedrører erstatning til ofre for kriminelle handlinger (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Ansøgningsskemaer i tilfælde af personskade kan tilgås via et link nederst på siden.

Sidste opdatering: 05/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.