Erstatning til ofre for forbrydelser

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Erstatning til ofre for forbrydelser


*skal udfyldes

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Luxembourg accepterer følgende sprog, jf. artikel 11, stk. 1:

  • luxembourgsk
  • fransk
  • tysk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Der er i Luxembourg ingen særlig blanket, der skal udfyldes til brug for indgivelse af en ansøgning om erstatning.

Ansøgningen indgives i form af et almindeligt brev med angivelse af, hvor og hvornår de handlinger, som ansøgeren har været udsat for, fandt sted, samt en nøjagtig beskrivelse heraf.

Dokumenter til støtte for ansøgningen bilægges brevet (kopi af anmeldelsen, af de retsafgørelser, der måtte være truffet, af dokumentation for total uarbejdsdygtighed eller varige mén, for øgede udgifter eller indtægtsnedgang samt for, at det ikke har været muligt at opnå fuld erstatning fra gerningsmanden).

Sidste opdatering: 06/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.