Erstatning til ofre for forbrydelser

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgningerne accepteres på maltesisk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formularen til brug for ansøgning om erstatning kan findes på følgende adresse: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Sidste opdatering: 25/03/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.