Erstatning til ofre for forbrydelser

Nederlandene

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgninger kan indgives på alle sprog.

Formularer til ansøgning om erstatning

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Nederlandsksproget ansøgningsformular til voldsofre

Nederlandsksproget ansøgningsformular til nærtstående

Engelsksproget ansøgningsformular til voldsofre

Engelsksproget ansøgningsformular til nærtstående

Sidste opdatering: 06/04/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.