Erstatning til ofre for forbrydelser

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Portugisisk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Blanketterne blev godkendt ved ministeriel bekendtgørelse nr. 403/2012 af 7. december 2012.

Blanketterne findes i elektronisk format på webstedet for Comissão de Proteção às Vítimas de Crime (afdelingen for beskyttelse af ofre for forbrydelser).

Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.