Erstatning til ofre for forbrydelser

Slovenien

Indholdet er leveret af
Slovenien

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Erstatningskrav skal indgives på slovensk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Erstatningskrav skal indgives på en dertil bestemt formular. Formularen findes på justitsministeriets websted. For medlemmer af det italienske og det ungarske mindretal er formularer også tilgængelige i uofficielle oversættelser til italiensk og ungarsk.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formularen er også tilgængelig på engelsk (se nedenstående), dog udelukkende til orientering. Erstatningskravet skal indgives på slovensk.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Sidste opdatering: 28/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.