Erstatning til ofre for forbrydelser

Spanien

Indholdet er leveret af
Spanien

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgninger indgives på spansk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formular PDF (75 Kb) es til indgivelse af ansøgning om erstatning i grænseoverskridende sager

Formular PDF (53 Kb) es til fremsendelse af afgørelser som svar på ansøgninger om erstatning i grænseoverskridende sager

Sidste opdatering: 01/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.