Erstatning til ofre for forbrydelser

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Svensk eller engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Den originale sprogudgave af denne side svensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Blanketter på svensk:

Ansøgning om erstatning for skade som følge af kriminalitet (svensk mobil bank-ID kræves)

Ansøgning om erstatning i anledning af personskade og krænkelser (pdf)

Ansøgning om erstatning til børn, der har været vidne til forbrydelser, som kan skade barnets tryghed og tillid til en nærtstående person (pdf)

Ansøgning om erstatning som følge af tingsskade eller rent økonomisk tab som følge af kriminalitet (pdf)

Blanket på engelsk:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (pdf)

Sidste opdatering: 25/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.