Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Tjekkiet

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgninger skal indgives på tjekkisk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Ansøgninger kan indgives ved hjælp af den blanket, der er tilgængelig på det Link åbner i nyt vinduetjekkiske justitsministeriums websted. Anvendelsen af blanketten er dog ikke obligatorisk, og ansøgningsproceduren vil blive iværksat på grundlag af enhver meddelelse, som viser, at den pågældende søger økonomisk bistand som offer for en forbrydelse.

Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Danmark

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Erstatningsnævnet accepterer dansk og engelsk, når en ansøgning oversendes til Danmark.

Danmark har indgået en sprogkonvention med de nordiske lande, herunder Finland, Island, Norge og Sverige, hvorefter statsborgere i de nævnte lande har ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. De sprog som omfattes af konventionen er dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk.

Formularer til ansøgning om erstatning

På nævnets hjemmeside Link åbner i nyt vinduehttp://www.erstatningsnaevnet.dk/ under fanen ”Link åbner i nyt vindueselvbetjening” findes diverse blanketter, herunder en ansøgningsblanket på både dansk og engelsk.

Sidste opdatering: 17/12/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Tyskland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Både ansøgningen om erstatning og de herfor relevante bilag kan affattes på samtlige officielle EU-sprog. Udveksling af oplysninger mellem myndighederne (jf. artikel 7-10) kan endvidere finde sted på samtlige officielle EU-sprog.

Formularer til ansøgning om erstatning

Ansøgning om ydelser til voldsofrePDF(387 Kb)de

Information om ansøgninger om ydelser til voldsofrePDF(137 Kb)de

Sidste opdatering: 22/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Estland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Estisk

Formularer til ansøgning om erstatning

Formularen til brug for ansøgning om erstatning findes på socialforvaltningens hjemmeside.

Sidste opdatering: 15/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Irland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Engelsk og irsk

Formularer til ansøgning om erstatning

Via dette link Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 kan du få adgang til det afsnit af justits- og ligestillingsministeriets hjemmeside, der vedrører erstatning til ofre for kriminelle handlinger (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Ansøgningsskemaer i tilfælde af personskade kan tilgås via et link nederst på siden.

Sidste opdatering: 08/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Grækenland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Det officielle sprog til brug for ansøgningen, udvekslingen af oplysninger og den relevante dokumentation er græsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formularen til brug for ansøgning om erstatning til et offer for en forbrydelse kan findes på webstedet for ministeriet for justitsvæsenet, transparens og menneskerettigheder, dvs.:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Sidste opdatering: 23/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Spanien

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgninger indgives på spansk.

Formularer til ansøgning om erstatning

FormularPDF(75 Kb)es til indgivelse af ansøgning om erstatning i grænseoverskridende sager

FormularPDF(53 Kb)es til fremsendelse af afgørelser som svar på ansøgninger om erstatning i grænseoverskridende sager

Sidste opdatering: 25/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Kroatien

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgninger og anmodninger accepteres på kroatisk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formularerne til brug for ansøgning om erstatning findes på justitsministeriets websted på engelsk og kroatisk.

Link:

Link åbner i nyt vinduehttps://mpu.gov.hr/dokumenti/10?page=1&tag=-1&tip2=&Datumod=&Datumdo=&pojam=compensation

Link åbner i nyt vinduehttps://mpu.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/%C5%BDrtve%20i%20svjedoci//Obrazac%20zahtjeva%20za%20novcanu%20naknadu%20zrtvama%20kaznenih%20djela.pdf

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Cypern

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Græsk og engelsk

Formularer til ansøgning om erstatning

Du kan finde de relevante ansøgningsskemaer og oplysninger — på græsk og engelsk — om erstatning på socialforvaltningen eller på dennes hjemmeside: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Du kan indgive din ansøgning eller sende den med posten til følgende adresse: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Socialforvaltningen) Lord Byron Avenue 7, 1465 Nicosie, Chypre.

Sidste opdatering: 16/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Litauen

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Sprog, der accepteres ved fremsendelse af ansøgninger, er litauisk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formularerne til ansøgning om erstatning skal udfærdiges på litauisk.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Luxembourg

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Luxembourg accepterer følgende sprog, jf. artikel 11, stk. 1:

  • luxembourgsk
  • fransk
  • tysk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Der er i Luxembourg ingen særlig blanket, der skal udfyldes til brug for indgivelse af en ansøgning om erstatning.

Ansøgningen indgives i form af et almindeligt brev med angivelse af, hvor og hvornår de handlinger, som ansøgeren har været udsat for, fandt sted, samt en nøjagtig beskrivelse heraf.

Dokumenter til støtte for ansøgningen bilægges brevet (kopi af anmeldelsen, af de retsafgørelser, der måtte være truffet, af dokumentation for total uarbejdsdygtighed eller varige mén, for øgede udgifter eller indtægtsnedgang samt for, at det ikke har været muligt at opnå fuld erstatning fra gerningsmanden).

Sidste opdatering: 24/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Malta

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Ansøgningerne accepteres på maltesisk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formularen til brug for ansøgning om erstatning kan findes på følgende adresse: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Sidste opdatering: 29/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Nederlandene

Sidste opdatering: 26/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Østrig

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Under henvisning til artikel 11, stk. 1, litra a), og b), i Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser meddeles det, at engelsk accepteres udover tysk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Formular til brug for ansøgning om ydelser efter den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)PDF(52 Kb)de

Sidste opdatering: 01/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Portugal

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Portugisisk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Blanketterne blev godkendt ved ministeriel bekendtgørelse nr. 403/2012 af 7. december 2012.

Blanketterne findes i Link åbner i nyt vindueelektronisk format på webstedet for Comissão de Proteção às Vítimas de Crime (afdelingen for beskyttelse af ofre for forbrydelser).

Sidste opdatering: 10/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Slovenien

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Erstatningskrav skal indgives på slovensk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Erstatningskrav skal indgives på en dertil bestemt formular. Formularen findes på justitsministeriets websted. For medlemmer af det italienske og det ungarske mindretal er formularer også tilgængelige i uofficielle oversættelser til italiensk og ungarsk.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formularen er også tilgængelig på engelsk (se nedenstående), dog udelukkende til orientering. Erstatningskravet skal indgives på slovensk.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Sidste opdatering: 28/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Slovakiet

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

I henhold til artikel 20, stk. 1, i lov nr. 274/2017 om ofre for kriminalitet og om ændring og supplering af visse love (i det følgende benævnt "lov nr. 274/2017]" sendes "de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 18 og 19, på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den modtagende myndigheds medlemsstat eller på et andet sprog, som tillades af denne medlemsstat, undtagen:

a) afgørelser, der træffes af den besluttende myndighed, og som er affattet på det sprog, der er fastlagt i medlemsstatens retsorden

b) referater af afhøringer af ofre for voldelig kriminalitet og andre personer i henhold til artikel 18, stk. 6, litra b), og artikel 19, stk. 4, litra b), der er affattet på medlemsstatens sprog som fastsat af den bistandsydende myndighed i den pågældende medlemsstat."

I artikel 20, stk. 2, i lov nr. 274/2017 hedder det, at "på de i stk. 1 fastsatte betingelser skal dokumenter og oplysninger, der sendes til de slovakiske myndigheder, sendes på slovakisk."

Formularer til ansøgning om erstatning

Yderligere oplysninger og blanketten (Link åbner i nyt vindueTlacivo_274_2017.docx) findes på dLink åbner i nyt vindueet slovakiske justitsministeriums websted.

Sidste opdatering: 24/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Finland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Finsk, svensk og engelsk.

Formularer til ansøgning om erstatning

Anmodningsformular:

Anmodningsformular (på finsk)PDF(315 Kb)fi

Anmodningsformular (på svensk)PDF(377 Kb)fi

Anmodningsformular (på engelsk)PDF(299 Kb)fi

Udarbejdelse og indgivelse af dossier og formular:

Du kan indsende din formular elektronisk ved hjælp af den sikre meddelelsestjeneste Link åbner i nyt vinduehttps://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ eller pr. post til: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Du kan også begære erstatning gennem vores onlinekundetjeneste. Vi bruger Suomi.fi-webtjenesten, som er en fælles identifikationstjeneste for offentlige myndigheder. Du kan bruge dine finske bankkoder, mobilt certifikat eller certifikatkort til identifikation.

Link åbner i nyt vinduehttps://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Sidste opdatering: 15/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 25/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Erstatning til ofre for forbrydelser - Nordirland

Anvendte sprog til formidling af ansøgninger

Engelsk

Formularer til ansøgning om erstatning

Link åbner i nyt vindueErstatningsbegæring i forbindelse med et strafbart forhold

Link åbner i nyt vindue2009-ordning for kompensation til ofre for forbrydelser

Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice-ni.gov.uk

Sidste opdatering: 05/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.