Erstatning til ofre for forbrydelser

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende direktiv 2004/80/EF

Generelle oplysninger

Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser

Direktivet finder anvendelse i alle medlemsstater i Den Europæiske Union.

I direktivet er der fastsat krav om, at hver enkelt EU-medlemsstat skal indføre en national ordning for erstatning til alle ofre for forsætlige voldsforbrydelser. Alle ofre for forsætlige voldsforbrydelser skal herved have adgang til den nationale erstatningsordning i den medlemsstat, på hvis område forbrydelsen blev begået.

For at hjælpe ofre for forsætlige voldsforbrydelser med at få adgang til erstatning i sager, der går på tværs af grænserne, indføres der ved direktivet en samarbejdsordning mellem de nationale myndigheder:

  • Personer, der udsættes for kriminalitet, mens de er i udlandet (i et EU-land, hvor de ikke bor), kan indsende ansøgningen til den bistandsydende myndighed i den stat, hvor de bor (vælg "bistandsydende myndigheder" i søgeværktøjet nedenfor).
  • Den bistandsydende myndighed oversætter og fremsender ansøgningen til den besluttende myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (vælg "besluttende myndigheder" i søgeværktøjet nedenfor). Den besluttende myndighed er ansvarlig for at behandle ansøgningen og udbetale erstatning.

De bistandsydende og de besluttende myndigheder kommunikerer med hinanden på de sprog, som de har accepteret. For at finde oplysninger om det/de accepterede sprog skal du se på den medlemsstat, hvori den myndighed, som de relevante oplysninger for sagen skal sendes til (såsom ansøgningen, afgørelsen eller andre meddelelser), er beliggende.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

De bistandsydende og de besluttende myndigheder modtager bistand fra de centrale kontaktpunkter (vælg "centralt kontaktpunkt" i søgeværktøjet nedenfor), hvis rolle det er at fremme samarbejdet mellem myndighederne, yde bistand og søge løsninger i grænseoverskridende situationer.

Den europæiske e-justice-portal giver dig oplysninger om anvendelsen af direktivet og et brugervenligt redskab til at udfylde formularerne.

Relevante links

Erstatning til ofre for forbrydelser i Den Europæiske Union

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Erstatning til ofre for forbrydelser


*skal udfyldes
Sidste opdatering: 16/01/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.