Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Δανία

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Το Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Ποινικών Αδικημάτων («Erningsnævnet») αποδέχεται τη δανική και την αγγλική γλώσσα για τις αιτήσεις στη Δανία.

Η Δανία έχει συνάψει γλωσσική συνθήκη με τις άλλες Βόρειες Χώρες, δηλαδή την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, δυνάμει της οποίας οι πολίτες των χωρών αυτών μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα στις άλλες Βόρειες Χώρες. Οι γλώσσες που καλύπτονται από τη συνθήκη είναι η δανική, η ισλανδική, η νορβηγική, η σουηδική και η φινλανδική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Διάφορα έντυπα, συμπεριλαμβανομένου εντύπου αίτησης, τόσο στη δανική όσο και στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Ποινικών Αδικημάτων, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, στην καρτέλα «Selvbetjening» (Αυτοεξυπηρέτηση).

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.