Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Φινλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Φινλανδία

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Φινλανδικά, σουηδικά και αγγλικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Έντυπο αίτησης:

Έντυπο αίτησης στα φινλανδικά PDF (315 Kb) fi

Έντυπο αίτησης στα σουηδικά PDF (377 Kb) fi

Έντυπο αίτησης στα αγγλικά PDF (299 Kb) fi

Υποβολή της αίτησης:

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας είτε ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων ασφαλείας https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/ είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία επαλήθευσης ταυτότητας Suomi.fi, που είναι μια κοινή υπηρεσία ταυτοποίησης για τη δημόσια διοίκηση. Μπορείτε να ταυτοποιηθείτε με φινλανδική τραπεζική κάρτα, πιστοποιητικό κινητού τηλεφώνου ή κάρτα πιστοποιητικού.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.