Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Η αγγλική και η ιρλανδική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Μέσω του συνδέσμου http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας η οποία είναι αφιερωμένη στο σύστημα αποζημίωσης για βλάβες που προκαλούνται εξαιτίας αξιόποινων πράξεων (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Τα έντυπα αίτησης για αποζημίωση λόγω θανατηφόρας ή μη θανατηφόρας βλάβης είναι προσβάσιμα μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.