Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Η αγγλική και η ιρλανδική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Ο παρακάτω σύνδεσμος οδηγεί στη νέα ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αφορά το Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων.

https://www.gov.ie/en/campaigns/0bff8-criminal-injuries-compensation-scheme/?referrer=http://www.gov.ie/criminalinjuries/

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.