Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι γλώσσες επικοινωνίας είναι τα λιθουανικά και τα αγγλικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Τα έντυπα αίτησης για αποζημίωση πρέπει να είναι στα λιθουανικά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.