Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Αποδεκτές γλώσσες για την υποβολή αίτησης είναι η μαλτεζική και η αγγλική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Το έντυπο αίτησης αποζημίωσης βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.