Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Έντυπο αίτησης για θύματα, στα ολλανδικά

Έντυπο αίτησης για επιζώντες συγγενείς, στα ολλανδικά

Έντυπο αίτησης για θύματα, στα αγγλικά

Έντυπο αίτησης για επιζώντες συγγενείς, στα αγγλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.