Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Τα πορτογαλικά και τα αγγλικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Τα έντυπα που έχουν εγκριθεί με την υπουργική απόφαση αριθ. 403/2012 της 7ης Δεκεμβρίου 2012.

Η ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Θυμάτων Εγκλημάτων (Comissão de Proteção às Vítimas de Crime) παρέχει τα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.