Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβενία

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις αποζημίωσης πρέπει να υποβάλλονται στη σλοβενική γλώσσα.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Οι αιτήσεις αποζημίωσης πρέπει να υποβάλλονται με το προβλεπόμενο έντυπο και να συνοδεύονται από δήλωση. Το έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα έντυπα που αφορούν τα μέλη της ιταλικής και της ουγγρικής εθνικής μειονότητας διατίθενται και σε ανεπίσημη ιταλική και ουγγρική, αντίστοιχα, μετάφραση.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Το έντυπο είναι επίσης διαθέσιμο στα αγγλικά (βλ. παρακάτω), αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί στη σλοβενική γλώσσα.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.