Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Σουηδικά ή αγγλικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Έντυπα στα σουηδικά:

ansökan om brottsskadeersättning (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη) (χρειάζεται ταυτοποίηση μέσω του σουηδικού BankID για φορητές συσκευές)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για προσωπική βλάβη και παραβίαση της ακεραιότητας του προσώπου, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για παιδί που υπήρξε μάρτυρας αξιόποινης πράξης, pdf) (Σουηδική Αρχή αποζημίωσης και συνδρομής των θυμάτων εγκλημάτων)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για υλική ή αμιγώς οικονομική ζημία, pdf)

Έντυπο στα αγγλικά:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (Αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για προσωπική βλάβη και παραβίαση της ακεραιότητας του προσώπου, pdf)

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/02/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.