Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με την οδηγία 2004/80/ΕΚ

Γενικές πληροφορίες

Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Η οδηγία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ την υποχρέωση να θεσπίσει εθνικό σύστημα αποζημίωσης για όλα τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων οι οποίες τελέστηκαν εκ προθέσεως. Σύμφωνα με την εν λόγω νομική πράξη, όλα τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων οι οποίες τελέστηκαν εκ προθέσεως έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα αποζημίωσης που έχει θεσπιστεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Για να μπορούν τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων οι οποίες τελέστηκαν εκ προθέσεως να έχουν ευχερέστερη πρόσβαση σε αποζημίωση σε διασυνοριακές υποθέσεις, η οδηγία θεσπίζει σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών:

  • Τα άτομα που πέφτουν θύματα εγκληματικών πράξεων ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό (σε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δεν διαμένουν συνήθως) μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην αρχή συνδρομής του κράτους της συνήθους διαμονής τους (επιλέξτε «Αρχές συνδρομής» στο παρακάτω εργαλείο αναζήτησης).
  • Η αρχή συνδρομής μεταφράζει και διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση στο κράτος μέλος όπου τελέστηκε η εγκληματική πράξη (επιλέξτε «Αρχές απόφασης» στο παρακάτω εργαλείο αναζήτησης). Η αρχή απόφασης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της αίτησης και την καταβολή της αποζημίωσης.

Οι αρχές συνδρομής και απόφασης επικοινωνούν μεταξύ τους στις γλώσσες που έχουν αποδεχθεί. Για πληροφορίες σχετικά με την αποδεκτή γλώσσα ή γλώσσες, πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο που αφορά το κράτος μέλος της αρχής στην οποία αποστέλλονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση (π.χ. αίτηση, απόφαση ή άλλη επικοινωνία).

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Οι αρχές συνδρομής και απόφασης επικουρούνται από τα εθνικά κεντρικά σημεία επαφής (επιλέξτε «Κεντρικά σημεία επαφής» στο παρακάτω εργαλείο αναζήτησης), ο ρόλος των οποίων είναι να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, να παρέχουν βοήθεια και να συμβάλλουν στην αναζήτηση λύσεων σε διασυνοριακές καταστάσεις.

Η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.