Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Netherlands

Content provided by:
Netherlands

Talen voor het verzenden van de aanvragen

Een aanvraag kan in ieder taal worden ingediend.

Aanvraagformulieren voor schadeloosstelling

Nederlandstalig aanvraagformulier slachtoffer

Nederlandstalig aanvraagformulier nabestaande

Engelstalig aanvraagformulier slachtoffer

Engelstalig aanvraagformulier nabestaande

Laatste update: 06/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.