Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Soome

Sisu koostaja:
Soome

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine


*kohustuslikud andmed

Taotluste edastamise keeled

Soome, rootsi ja inglise keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vorm:

Taotlusvorm (soome keeles) PDF (315 Kb) fi

Taotlusvorm (rootsi keeles) PDF (377 Kb) fi

Taotlusvorm (inglise keeles) PDF (299 Kb) fi

Taotluse esitamine

Taotluse võite saata elektrooniliselt, kasutades turvalist sõnumiedastusteenust https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/, või posti teel aadressil Valtiokonttori, PL 550, 00054 Valtiokonttori

Hüvitist on võimalik taotleda ka veebipõhise klienditeeninduse kaudu. Kasutame Suomi.fi-teenust, mis on ametiasutuste ühine isikutuvastusteenus. Identifitseerimiseks võite kasutada Soome pangakoode, mobiil-IDd või ID-kaarti.

https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/.

Viimati uuendatud: 21/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.