Compensation to crime victims

National information and online forms concerning Directive 2004/80/EC

General information

Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime victims

The directive applies between all Member States of the European Union.

The directive requires that each EU Member State sets up a national scheme of compensation to all victims of violent, intentional crime. According to this law all victims of violent, intentional crime have access to the national compensation scheme in the Member State on whose territory the crime was committed.

To help victims of violent, intentional crime have access to compensation in cross border cases, the directive sets up a system of cooperation between national authorities:

  • Persons who fall victim to crime while being abroad (in an EU Member State in which they do not live) can submit the application to the assisting authority in the State which they live (Please select "Assisting authorities" in the search tool below).
  • The assisting authority translates and transmits the application to the deciding authority in the Member State where the crime was committed (Please select "Deciding authorities" in the search tool below). The deciding authority is responsible for assessing the application and paying the compensation.

The assisting and deciding authorities communicate among each other in the languages they have accepted. To find information about the accepted language(s) you should look at the Member State of the authority to which the information relevant to the case (e.g. application, decision or other communication) is sent.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

The assisting and deciding authorities are helped by the national Central Contact Points (Please select "Central contact point" in the search tool below) whose role it is to promote cooperation between the authorities, give assistance and seek solutions in cross border situations.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Related links

Compensation to crime victims in the European Union

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 12/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Tšehhi

Taotluste edastamise keeled

Taotlused tuleb esitada tšehhi keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste esitamiseks võib kasutada Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi justiitsministeeriumi veebisaidil avaldatud vormi. Vormi kasutamine ei ole siiski kohustuslik. Menetluse algatamiseks sobib igasugune esildis, millest ilmneb selgelt, et isik taotleb rahalist abi kuriteoohvrina.

Viimati uuendatud: 10/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Taani

Taotluste edastamise keeled

Kuriteokahju hüvitamise komisjon (Erstatningsnævnet) aktsepteerib Taanile esitatavaid taotlusi taani või inglise keeles.

Taani on sõlminud teiste Põhjamaadega, st Islandi, Norra, Rootsi ja Soomega keelekonventsiooni, mille alusel võivad nende riikide kodanikud kasutada teises Põhjamaa riigis oma keelt. Konventsiooniga on hõlmatud islandi, norra, rootsi, soome ja taani keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Komitee veebisaidil http://www.erstatningsnaevnet.dk/ on menüü „Selvbetjening“ (iseteenindus) all esitatud mitmesugused vormid nii taani kui ka inglise keeles.

Viimati uuendatud: 17/12/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Saksamaa

Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotluse ja sellega seotud tõendavad dokumendid võib saata kõikides ELi ametlikes keeltes. Ka ametiasutused võivad vahetada teavet (artiklid 7–10) kõikides ELi ametlikes keeltes.

Hüvitise taotlemise blanketid

Kuriteoohvrite hüvitise taotlusPDF(387 Kb)de

Kuriteoohvrite hüvitise taotluse vormiga seotud teavePDF(137 Kb)de

Viimati uuendatud: 22/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Eesti

Taotluste edastamise keeled

Eesti keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Blankett hüvitise taotlemiseks on leitav Lingil klikates avaneb uus akenSotsiaalkindlustuse kodulehelt

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Iirimaa

Taotluste edastamise keeled

Inglise ja iiri keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Selle lingi http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 kaudu pääsete justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi veebisaidile, millel on esitatud teave kuriteokahju hüvitisskeemi kohta.

Veebisaidi allservast leiab vormid hüvitise taotlemiseks surmaga lõppenud vigastuste ja muude vigastuste korral.

Viimati uuendatud: 08/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Kreeka

Taotluste edastamise keeled

Taotluse, üksikasjade ja tõendavate dokumentide esitamise ning teabe vahetamise ametlik keel on kreeka keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Kuriteoohvrile hüvitise taotlemise vormi leiab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi veebisaidilt järgmise lingi alt:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151

Viimati uuendatud: 23/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Hispaania

Taotluste edastamise keeled

Hispaania keel

Hüvitise taotlemise blanketid

VormPDF(53 KB)es hüvitise taotlemiseks piiriülestel juhtudel

VormPDF(53 KB)es piiriülestel juhtudel taotletud hüvitise kohta tehtud otsuste edastamiseks

Viimati uuendatud: 22/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Horvaatia

Taotluste edastamise keeled

Aktsepteeritakse horvaadi keeles esitatud taotlusi.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormid on kättesaadavad justiitsministeeriumi veebisaidil nii horvaadi kui ka inglise keeles.

Link: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Viimati uuendatud: 21/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Küpros

Taotluste edastamise keeled

Kreeka ja inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotlusvormid ja teave hüvitise kohta on kättesaadavad kreeka ja inglise keeles sotsiaalkindlustusosakonna büroodes või osakonna veebisaidil: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Taotlusvormi võite kohale tuua isiklikult või saata sotsiaalkindlustusametile postiga järgmisel aadressil: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon, Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Viimati uuendatud: 08/09/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Leedu

Taotluste edastamise keeled

Suhtluskeeled on leedu ja inglise keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormid peavad olema leedu keeles.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Luksemburg

Taotluste edastamise keeled

Kooskõlas artikli 11 lõikega 1 aktsepteeritakse Luksemburgis järgmisi keeli:

  • luksemburgi,
  • prantsuse ja
  • saksa keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Luksemburgis ei pea hüvitise taotlejad täitma kindlat vormi.

Kuriteoohvrid peavad saatma lihtsalt kirja, milles on esitatud kuriteo toimumise kuupäev ja koht ning kuriteo kirjeldus.

Nad peaksid kirjale lisama dokumente, mis tõendavad nende õigust saada hüvitist (protokolli või võimalike kohtuotsuste ärakirjad, täielikku töövõimetust või püsivat puuet, kulutuste suurenemist või sissetulekute vähenemist tõendavad dokumendid ning puuet kirjeldavad dokumendid, et tagada teo toimepanijalt asjakohase ja piisava hüvitise saamine).

Viimati uuendatud: 24/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Malta

Taotluste edastamise keeled

Aktsepteeritakse malta ja inglise keeles esitatud taotlusi.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormi leiab järgmise lingi alt: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Viimati uuendatud: 29/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Holland

Taotluste edastamise keeled

Taotluse võib esitada ükskõik millises keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hollandikeelne vorm kuriteoohvritele

Hollandikeelne vorm toitja kaotanud sugulastele

Ingliskeelne vorm kuriteoohvritele

Ingliskeelne vorm toitja kaotanud sugulastele

Viimati uuendatud: 26/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Austria

Taotluste edastamise keeled

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/80/EÜ (mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist) artikli 11 lõike 1 punktide a ja b järgi aktsepteeritakse lisaks saksa keelele ka inglise keelt.

Hüvitise taotlemise blanketid

Vorm hüvitise taotlemiseks Austria kuriteoohvrite seaduse alusel (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de

Viimati uuendatud: 01/04/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Portugal

Taotluste edastamise keeled

Portugali keel ja inglise keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Vormid kinnitati 7. detsembri 2012. aasta määrusega nr 403/2012.

Vormid on Lingil klikates avaneb uus akenelektrooniliselt kättesaadavad kuriteoohvrite kaitse komisjoni (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) veebisaidil.

Viimati uuendatud: 10/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Sloveenia

Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlused tuleb esitada sloveeni keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlus tuleb esitada selleks ettenähtud vormil ja taotlusele tuleb lisada selgitus. Vormi leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt. Itaalia ja ungari rahvusvähemusse kuuluvad taotlejad saavad kasutada vormi mitteametlikku tõlget itaalia ja ungari keelde.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Vorm on olemas ka inglise keeles (vt allpool), ent üksnes teavitamise eesmärgil; hüvitise taotlus tuleb esitada sloveeni keeles.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Viimati uuendatud: 28/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Slovakkia

Taotluste edastamise keeled

Seaduse nr 274/2017 (milles käsitletakse kuriteoohvreid ja millega muudetakse teatavaid õigusakte) artikli 20 lõikes 1 on sätestatud, et „artiklites 18 ja 19 osutatud dokumendid ja teave edastatakse adressaadiks oleva asutuse liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle riigi ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille kasutamisega kõnealune liikmesriik on nõustunud, välja arvatud:

a) otsustava asutuse tehtud otsused, mis tuleb koostada selle liikmesriigi õiguskorras ette nähtud keeles;

b) vägivallakuriteo ohvrite või muude artikli 18 lõike 6 punktis b ja artikli 19 lõike 4 punktis b osutatud isikute ütlused, mis tuleb kirja panna liikmesriigi keeles, mille on kindlaks määranud selle riigi abistav asutus.“

Seaduse nr 274/2017 artikli 20 lõikes 2 on sätestatud: „Võttes arvesse lõikes 1 osutatud tingimusi, tuleb Slovakkia ametiasutustele adresseeritud dokumendid ja teave edastada slovaki keeles.“

Hüvitise taotlemise blanketid

Lisateavet, sealhulgas taotluse vormi (Lingil klikates avaneb uus akenTlacivo_274_2017.docx) saab Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 24/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Rootsi

Taotluste edastamise keeled

Rootsi või inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Rootsikeelsed vormid:

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus“; nõutav on isiku tuvastamine Rootsi mobiilipanga ID kaudu)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus lapse jaoks, kes on olnud tunnistajaks kuriteole, mis võib kahjustada tema usaldust lähisugulase vastu“, pdf)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus varalise või puhtalt rahalise kahju korral“, pdf)

Ingliskeelne vorm:

Lingil klikates avaneb uus akenApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Põhja-Iirimaa

Viimati uuendatud: 05/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.