Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Korvaukset rikoksen uhreille


*pakollinen kenttä

Kielet hakemusten toimittamista varten

Kreikka ja englanti

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemuksia ja tietoa korvauksista saa sosiaaliturvapalveluista vastaavista asiointipisteistä sekä sosiaaliturvapalvelusivustolta: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Hakemuksen voi toimittaa henkilökohtaisesti tai lähettää postitse seuraavaan osoitteeseen: Social Insurance Services, Lord Byron Avenue 7, 1465 Nicosia, Cyprus.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.