Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Korvaukset rikoksen uhreille


*pakollinen kenttä

Kielet hakemusten toimittamista varten

Hakemukset on toimitettava tšekinkielisinä.

Korvaushakemuslomakkeet

Hakemukset voidaan tehdä lomakkeella, joka löytyy Tšekin oikeusministeriön verkkosivuilta. Lomakkeen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Menettely voidaan panna alulle myös vapaamuotoisesta hakemuksesta, josta käy selvästi ilmi, että se koskee rahallisen korvauksen myöntämistä rikoksen uhrille.

Päivitetty viimeksi: 11/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.