Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvauslautakunta (erstatningsnævnet) hyväksyy Tanskaan lähetetyt hakemukset tanskan- ja englanninkielisinä.

Tanska on tehnyt Pohjoismaiden eli Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin kanssa kielisopimuksen, jonka mukaan näiden maiden kansalaisilla on oikeus käyttää omaa kieltään muissa Pohjoismaissa. Sopimuksen käsittämät kielet ovat tanska, suomi, islanti, norja ja ruotsi.

Korvaushakemuslomakkeet

Lautakunnan verkkosivujen http://www.erstatningsnaevnet.dk/ osiosta ”itsepalvelu” (Selvbetjening) löytyy erilaisia lomakkeita, muun muassa hakemuslomake sekä tanskaksi että englanniksi.

Päivitetty viimeksi: 03/08/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.