Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

Kielet hakemusten toimittamista varten

Viro

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemuslomake on saatavilla sosiaalivakuutuslaitoksen verkkosivulta.

Päivitetty viimeksi: 15/08/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.