Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Kielet hakemusten toimittamista varten

Portugali ja englanti.

Korvaushakemuslomakkeet

Lomakkeet on hyväksytty 7. joulukuuta 2012 annetulla määräyksellä (Portaria) nro 403/2012.

Rikosten uhrien suojelusta vastaavan lautakunnan (Comissão de Proteção às Vítimas de Crime) verkkosivuilla on saatavana sähköisiä lomakkeita.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.