Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Kielet hakemusten toimittamista varten

Rikoksen uhreista ja tiettyjen lakien muuttamisesta annetun lain 274/2017 20 §:n 1 momentissa säädetään, että ”edellä 18 ja 19 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot on toimitettava vastaanottajana olevan jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä, taikka jollakin muulla kyseisen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä, lukuun ottamatta seuraavia asiakirjoja ja tietoja:

a) päätöksentekoelimen tekemät päätökset, jotka on laadittava jäsenvaltion oikeusjärjestyksessä määritetyllä kielellä;

b) väkivaltarikoksen uhrien tai muiden 18 §:n 6 momentin b kohdassa ja 19 §:n 4 momentin b kohdassa tarkoitettujen henkilöiden kuulemista koskevat pöytäkirjat, jotka on laadittava avustavan viranomaisen nimeämällä jäsenvaltion kielellä.”

Lain 274/2017 20 §:n 2 momentissa säädetään, että ”jollei 1 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä muuta johdu, Slovakian viranomaisille osoitetut asiakirjat ja tiedot on toimitettava slovakin ja englannin kielellä”.

Korvaushakemuslomakkeet

Lisätietoja, mukaan lukien lomake (Tlacivo_274_2017.docx), on Slovakian oikeusministeriön verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 10/10/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.