Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Korvaukset rikoksen uhreille


*pakollinen kenttä

Kielet hakemusten toimittamista varten

Korvausvaatimus on esitettävä sloveenin kielellä.

Korvaushakemuslomakkeet

Korvaushakemus on tehtävä määrätyllä lomakkeella, johon liitetään selostus tapahtumasta. Lomakkeen saa oikeusministeriön verkkosivuilta. Italian- tai unkarinkieliseen vähemmistöön kuuluville on tarjolla lomakkeen epävirallinen käännös italiaksi ja unkariksi.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Lomake on saatavilla myös englanniksi (ks. jäljempänä), mutta ainoastaan tiedoksi. Korvausvaatimus on esitettävä sloveenin kielellä.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Päivitetty viimeksi: 28/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.