Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

Kielet hakemusten toimittamista varten

Ruotsi tai englanti.

Korvaushakemuslomakkeet

Ruotsinkieliset lomakkeet:

Ansökan om brottsskadeersättning (”hakemus rikosvahingon korvaamisesta”, vaatii ruotsalaiset mobiilipankkitunnukset)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (”hakemus rikoksesta aiheutuneen henkilövahingon ja loukkauksen korvaamisesta”, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning till ett barn som har bevittnat brott (brottsoffermyndigheten.se) (”hakemus rikosvahingon korvaamisesta lapselle, joka on ollut läsnä rikoksen tapahtuessa”, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta esinevahingosta tai puhtaasta varallisuusvahingosta”, pdf)

Englanninkielinen lomake:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta henkilövahingosta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksesta”, pdf)

Päivitetty viimeksi: 22/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.