Rikoksen uhreille maksettavat korvaukset

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Korvaukset rikoksen uhreille


*pakollinen kenttä

Kielet hakemusten toimittamista varten

Ruotsi tai englanti.

Korvaushakemuslomakkeet

Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Ruotsinkieliset lomakkeet:

Ansökan om brottsskadeersättning (”hakemus rikosvahingon korvaamisesta”, vaatii ruotsalaiset mobiilipankkitunnukset)

Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (”hakemus rikoksesta aiheutuneen henkilövahingon ja loukkauksen korvaamisesta”, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (”korvaushakemus rikosvahingosta lapselle, joka on ollut läsnä sellaisen rikoksen tapahtuessa, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen turvallisuudentunnetta ja luottamusta läheiseen henkilöön”, pdf)

Ansökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta esinevahingosta tai puhtaasta varallisuusvahingosta”, pdf)

Englanninkielinen lomake:

Application for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity (”korvaushakemus rikoksesta aiheutuneesta henkilövahingosta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkauksesta”, pdf)

Päivitetty viimeksi: 25/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.