Naknada žrtvama kaznenih djela

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Jezici za slanje prijava

Zahtjevi se moraju podnijeti na češkom jeziku.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Zahtjevi se mogu podnijeti na obrascu koji se nalazi na internetskim stranicama češkog Ministarstva pravosuđa. Upotreba obrasca međutim nije obvezna te se postupak podnošenja zahtjeva može započeti na temelju bilo kakvog podneska u kojem se traži dodjela novčane pomoći žrtvi kaznenog djela.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.