Naknada žrtvama kaznenih djela

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Jezici za slanje prijava

Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelom (Erstatningsnævnet) prihvaća zahtjeve podnesene na danskom ili engleskom jeziku.

Danska je sklopila Jezičnu konvenciju s drugim nordijskim zemljama, tj. Finskom, Islandom, Norveškom i Švedskom, u skladu s kojom se građani tih zemalja mogu služiti svojim jezikom u drugoj nordijskoj zemlji. Jezici obuhvaćeni tom Konvencijom su danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Različite obrasce na danskom i engleskom jeziku, uključujući obrazac zahtjeva, možete pronaći na internetskim stranicama Odbora – http://www.erstatningsnaevnet.dk/ – pod karticom „Samoposluga” (selvbetjening).

Posljednji put ažurirano: 03/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.