Naknada žrtvama kaznenih djela

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Danska

Naknada štete žrtvama kaznenih djela


*obvezan unos

Jezici za slanje prijava

Odbor za naknade za ozljede prouzročene kaznenim djelom (Erstatningsnævnet) prihvaća zahtjeve podnesene na danskom ili engleskom jeziku.

Danska je sklopila Jezičnu konvenciju s drugim nordijskim zemljama, tj. Finskom, Islandom, Norveškom i Švedskom, u skladu s kojom se građani tih zemalja mogu služiti svojim jezikom u drugoj nordijskoj zemlji. Jezici obuhvaćeni tom Konvencijom su danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Obrascima zahtjeva za naknadu

Različite obrasce na danskom i engleskom jeziku, uključujući obrazac zahtjeva, možete pronaći na internetskim stranicama Odbora – http://www.erstatningsnaevnet.dk/ – pod karticom „Samoposluga” (selvbetjening).

Posljednji put ažurirano: 03/08/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.